Skip to content

Positioneren: betekenis en uitleg

Marieke027

Een product of dienst in de markt zetten en het op hoop van zegen verkopen, zonder jezelf te branden en te positioneren. Kan dat? Misschien heel even, zolang je geen concurrenten hebt. 

Tot de dag dat er een concurrent op de markt komt die zich wél helder positioneert. En dan ga je die afwezigheid van een duidelijke positionering ineens voelen. In je gebrek aan klanten, in je omzet. Maar wat verstaan we nu eigenlijk onder positioneren?

Het begrip positioneren

In de wereld van marketing en branding wordt het begrip positioneren veel gebruikt. Helaas worden ook verschillende zaken mee bedoeld. Ik maak het onderscheid tussen strategische positionering en merkpositionering. In dit artikel zal mijn eigen visie uitleggen. 

Strategische positionering

Wat doé je exact binnen je gekozen markt? Brand Density richt zich het domein van marketingadvies specifiek op merkadvies, en daarbinnen op positioneren en business coaching. 

Het gaat erom dat je eeen goede analyse maakt van de aantrekkelijkheid van een (sub)markt en op basis van je analyse een marktpositionering kiest. 

Een strategische positionering gaat over het vinden van een positie in de markt die duurzaam concurrentievoordeel oplevert. Daarvoor is een herkenbare, kenmerkende merkidentiteit natuurlijk niet genoeg. Je kijkt hiervoor naar drie dingen:

Het 3C model

1. Het bedrijf/de organisatie zelf (Company/Competences)

2. De klant (Customer)

3. De concurrentie (Competition). 

Het begint met de C van Company of Competences. Waar ben je nou zelf heel goed in? Waar krijg je energie van, wat is je zone of genius? Datgene waar jij goed in bent en waar ook daadwerkelijk vraag naar is vanuit de markt. Waarin kun jij heel succesvol zijn?

Voorwaarde is natuurlijk dat de klant (C, Customer) daar ook op zit te wachten en de concurrentie (C, Competition) geen aantrekkelijker antwoord heeft op die klantbehoefte. 

Kenmerkend, relevant en onderscheidend
De kunst is om in deze drie-eenheid een positionering te vinden die niet alleen kenmerkend is voor de organisatie, maar vooral relevant voor de doelgroep en onderscheidend van de concurrentie. Een positionering die meer toegevoegde waarde biedt richting klanten dan hetgeen ze nu gewend zijn. Hierdoor creëer je een gevoel van tekortkoming en natuurlijk de motivatie van de klant voor verandering. 

Als deze analyse goed wordt uitgevoerd en de nodige creativiteit wordt ingebracht, kun je op deze manier tot je marktpositionering komen. In de wereld van marketing noemen we dit ook wel de propositie. Maar er zijn ook mensen die het een positionering noemen.

Merkpositionering

Merkpositionering gaat over de mentale positie die je met je merk wilt veroveren (en vasthouden!) in het brein de (potentiële) klant. Daarbij gaat het niet zo zeer om wát je doet. Dat komt immers voort uit je strategische positionering c.q. propositie. 

Merkpositionering volgens Kevin Lane Keller
Kevin Lane Keller definieert een merkpositionering als volgt:” Brand positionering is the act of designing the company’s offer and image so that it occupies a distinct and valued place in the target customers’ minds.”

Herkenbaar en kenmerkend
Het gaat erom wat je herkenbaar en kenmerkend maakt, hoé je dingen doet en waar je in gelooft. Dat maakt dat mensen zich onbewust en bewust aan een merk binden, zich erbij thuisvoelen en zich er tot aangetrokken voelen. 

Je eigen hokje claimen
Merkpositionering gaat dus niet zozeer om het wat. Dat is het domein van strategische positionering. Een merkpositionering gaat over mensen raken. Je wilt een sterke breinpositie bemachtigen, dat is waar merkpositionering over gaat. Simpel gezegd wil je als merk je eigen hokje claimen. Zodat mensen aan joú denken op het juiste moment. En niet aan een ander merk. 

Maar al te vaak wordt een merkpositionering heel functioneel ingekleurd. Dat komt omdat er natuurlijk altijd een overlap is met strategisch positioneren, of omdat dat zo wordt geïnterpreteerd. 

Merkpositionering speelt in op ons onderbewuste
Mensen maken hun koopkeuzes op basis van de associaties die het merk bij ze oproept. Mensen zijn emotionele wezens die veruit het grootste deel van alle dagdagelijkse keuzes maken het hun onderbewuste. De kunst is om een sterk merk te bouwen met een groot, sterk associatienetwerk waarin onderscheidende associaties zijn opgenomen die zijn ingesleten in het brein. Ze moeten natuurlijk een positieve lading hebben. 

De kunst van het kiezen
Merkpositionering gaat daarom in de eerste plaats over kiezen. Kiezen waar je voor staat. En dat tot leven brengen met een aantrekkelijk verhaal. Een merk wordt sterk door het consequent en consistent waar te maken in alles wat het merk zegt en doet. 

Meer klanten, omzet en winst vanuit een sterke positionering

Ontdek hoe ik jou kan helpen aan de volgende stap in jouw markt. 

Wie gekozen wil worden
zal eerst zelf
moeten kiezen.

Get started today!

Als je goed bent in wat je doet, wilt investeren in je groei en een
gezonde mindset hebt, help ik je
graag naar meer klanten, omzet en winst.

Ik wil graag een
winstgevender merk